1

Tema: Nova šolska jedilnica

Danes sem se udeležila otvoritve nove šolske jedilnice. Je čudovita in Lovrenčani smo lahko ponosni na tako pridobitev. Bilo je veliko ploskanja, veliko zahval tako z ene kot z druge strani, govorov takšnih in drugačnih. Vendar sem v vseh teh besedah pogrešala omembo osebe, ki pa ima po mojem mnenju tudi zelo veliko zaslug, da potreba po novi kuhinji ni ostala samo neka pobožna želja. Župan je danes povedal:"Če ne bi bilo Jožka Manfrede, te kuhinje ne bi bilo!" Sama sem sledila sejam občinskega sveta in pravim takole: "Če ne bi bilo vztrajnosti Simone Grobelnik, njenega prefinjenega občutka za pogajanja in njene prepotrebne energije pri prepričevanju župana, kuhinje ne bi bilo!" Zato se na tem mestu zahvaljujem ravno njej: Simona, hvala!