1

Tema: Obveščanje krajanov s strani občine

Vedno znova me žalosti, da kljub mnogim pripombam, obveščenost krajanov s strani občine ne dosega potrebnega minimuma. Kdorkoli misli in razume, da je stvar krajanov samo to, da na vsakih nekaj let obkrožijo sebi ljubega kandidata, tako za župana kot za člane občinskega sveta in se tu njihov stik z delom v občini zaključi, ne razume demokracije in pravice do soodločanja. Krajani morajo biti obveščeni o delu župana ter tudi o poteku posameznih sej. Na osnovi teh informacij imajo možnost podati pripombo, kritiko ali tudi pohvalo preko svojih kanditatov v občinskem svetu oz. direktno županu. Če tega prenosa informacij ni, sta ta dva sveta ločena.
Na domove občasno dobimo kakšen letak, ki pa je ponavadi pisan v pravnem jeziku, ki je mnogim nerazumen in se ti kaj hitro pripeti, da se poglobiš v dvostransko branje o spreminjanju cene vodarine ter na koncu ne veš, se bo cena podražila, ostala enaka ali se bo pocenila (Pa če sem že jaz navadna kmetica s Štamberka, se skozi omenjeni tekst niso znašle niti pravno podkovane osebe.). Se pravi, tiskani material odpade, dokler ni pisan v razumljivi vsebini.
Potem nam preostanejo zapisniki sej. S spletne strani je razvidno, da je sodeč po zapisnikih zadnja seja bila 29.06.2017?!
Preverim zvočne zapise in najdem zapis 18. redne seje, seveda iz zvočnega zapisa ni razvidno, kdaj je ta seja potekala.
Z video zapisi sem obupala, saj zadnja objavljena seja v tem formatu nosi številko 13 in datira na 20.10. 2016 (ne, nisem se zmotila pri letnici!).
Medtem mi je pa pred časom padlo v oči, da sta članek in slika o druženju župana na večerji z upokojenci v Gostišču Urbanc, bila objavljena takoj naslednje jutro. TO POMENI, DA ZADEVE LAHKO DELUJEJO!

Komunikacija je temelj vsega. Ni važno toliko, kaj se naredi, važna je pot, ki jo pri tem prehodimo!

Helena Petrič
Štamberk
Spodnja cesta do konca