1

Tema: Zahvale

Javna zahvala zdravstvenemu osebju

Konec leta 2017 sem v okviru programa Svit opravil koloskopijo. Potrjena je bila diagnoza rak. Na podlagi lastne preizkušnje, pozivam, da se odzovemo vabilom, ki so nam posredovana   v okviru programov za zgodnje odkrivanje raka in  s tem preprečimo najhujše. Konec leta 2018 sem utrpel  poškodbo desne noge. V obdobju nekaj mesecev, sem bil večkrat operiran. Vse operacije so bile uspešno izvedene v UKC Maribor. Zdravljenje raka, s kemoterapijo in radioterapijo, je potekalo na Onkološkem inštitutu v Ljubljani. Deležen sem bil tudi zdraviliškega zdravljenja v zdravilišču Rogaška.

Že dolgo razmišljam, kako na primeren način izraziti zahvalo vsem deležnikom v procesu mojega zdravljenja in pokazati  hvaležnost:  izbranemu osebnemu zdravniku, kirurgom in anestezistom v UKC Maribor, onkologom v Ljubljani, zaposlenim v hotelu Slatina, Zavodu za patronažo Lovrenc na Pohorju, reševalcem iz podjetja Dava in številnemu zdravstvenemu osebju v navedenih inštitucijah, sorodnikom, prijateljem in znancem, ki so me obiskovali v UKC Maribor in nudili pomoč ter oporo. Ob dnevu boja proti raku, je v meni dozorela odločitev, da zahvalo in hvaležnost izrazim z besedami v pismu bralcev. VSEM ISKRENA HVALA!

Globok poklon in zahvala gre osebnemu zdravniku, Francu Beigotu, dr. med., specialistu družinske medicine. Na razumljiv način je tolmačil izvide preiskav, s strokovnostjo, empatijo in nesebičnostjo  je pripomogel, da sem sprejel bolezen, jo predal v božje in zdravniške roke ter zaupal. Zaupanje je pri zdravljenju ključnega pomena. Hvala tudi patronažni sestri Danici Hriberšek, dipl. med. sestri, mag. jav. upr., ki je opravila zame veliko delo. Posebej sem ji hvaležen za pomoč pri negi stome. Tudi pri njej moram poleg strokovnosti izpostaviti njene človeške lastnosti: srčnost, sočutje in prijaznost.  Mnenja sem, da je za omenjena poklic tudi poslanstvo in ne samo služba.

Naslednje besede zahvale so namenjene zaposlenemu zdravstvenemu osebju na UKC Maribor, Kliniki za kirurgijo in oddelkom: za abdominalno in splošno kirurgijo, travmatologijo in za plastično in rekonstruktivno kirurgijo. Posebna zahvala je namenjena asist. dr. Deanu Rumpfu, dr. med., specialistu kirurgu, ki me je dobro pripravil na operativni poseg in ga tudi uspešno opravil. S svojim strokovnim pristopom in človeškim odnosom, je  prispeval k temu, da sem se dokaj hitro sprijaznil s stalno kolostomo in da zaupam, tako njemu, kot tudi drugemu zdravstvenemu osebju, ki so sodelovali v procesu zdravljenja. Iskrena hvala prim. Nikici Andromaku, dr. med., specialistu kirurgu, ki je sodeloval pri operaciji in zdravljenju na intenzivnem oddelku. Hvala ostalemu zdravstvenemu osebju na tem oddelku in glavni sestri Renati Vrščaj, mag. zdravstva ter medicinski sestri Ireni Sušec.

Toplemu človeškemu odnosu, strokovni obravnavi in hitremu ukrepanju, sem bil priča tudi  na urgenci in kasneje na oddelku travmatologije in plastične kirurgije, zaradi poškodbe. Hvaležen sem Deanu Panduroviću, dr. med., specialistu kirurgu, za uspešno izvedeni operaciji ter asist. Bojanu Šparašu, dr. med., specialistu kirurgu, za opravljeno rekonstrukcijo. Iskrena hvala zdravnikom anestezistom in drugemu osebju v operacijskih dvoranah. Hvala tudi medicinski sestri Branki Kajzer.

Zaradi pogostih kritik na račun zdravstva, želim dobre izkušnje deliti s širšo javnostjo in poudariti, da je poleg strokovnega pristopa pomemben tudi človeški odnos. Zaradi le-tega, ljudje ne obupamo, ampak zaupamo. S hvaležnostjo,

Danilo Španbauer

Re: Zahvale

Ob tvojem rojstnem dnevu Anžej, čestitke in poklon za vztrajno, dolgoletno in potrpežljivo delo na tej spletni strani. Ni bilo vedno lahko, pa si kljub temu vztrajal. Kapo dol in drži se!

Danilo Španbauer