1

Tema: Anketa za izgradnjo optičnega omrežja

Občina se je vključila v projekt izgradnje optičnega komunikacijskega omrežja na redkeje poseljenih območjih.
Do konca septembra vabljeni k izpolnitvi ankete, ki bo pripomogla k razjasnitvi trenutnega stanja po občini.

https://www.lovrenc.si/objava/213368