1

Tema: Diakonsko posvečenje Jureta Sojča

Če me spomin in podatki ne varajo, je bilo zadnje mašniško posvečenje nova maša Mirka Rakovnika pred 33 leti (leta 2004 je imel v Lovrencu srebrno mašo). Danes je v Puščavi na prvo stopnjo do duhovništva stopil naš sokrajan Jure Sojč, zakrament mu je podelil mariborski nadškof msgr. dr. Mirko Turnšek. Na slovesnosti se je zbralo precej ljudi od blizu in daleč ter veliko duhovnikov in bogoslovcev, ki so bili po maši obilno pogoščeni smile
Jure kot diakon lahko izvaja nekatera osnovna bogoslužna opravila- lahko vodi besedno bogoslužje, podeljuje blagoslove, krščuje in celo cerkveno poroča. Če Bog da, bo v začetku julija prihodnje leto pel novo mašo...
Nekaj slik s slovesnega dogodka:
http://shramba.lovrenc.net/anzej/klepet/jure-sojc-diakon-21.jpg http://shramba.lovrenc.net/anzej/klepet/jure-sojc-diakon-11.jpg http://shramba.lovrenc.net/anzej/klepet/jure-sojc-diakon-31.jpg http://shramba.lovrenc.net/anzej/klepet/jure-sojc-diakon-41.jpg http://shramba.lovrenc.net/anzej/klepet/jure-sojc-diakon-51.jpg http://shramba.lovrenc.net/anzej/klepet/jure-sojc-diakon-61.jpg http://shramba.lovrenc.net/anzej/klepet/jure-sojc-diakon-71.jpg
ali v galeriji