1

Tema: Občinski in drugi javni razpisi

Ni odveč če še na tem mestu opozorimo na kak javni razpis, da bo dosegel širši krog oz. da še kdo ne spregleda e-pošte z razpisno dokumentacijo, ki jo županov sin pošilja s privat hotmail naslova smile


Komisija za podeljevanje priznanj podaljšuje rok za posredovanje predlogov za podelitev občinskih priznanj do srede 10. 6. do 15. ure, ker do prvotnega roka ni prispel niti en predlog. Razpis, odlok, pravilnik o delu komisije, seznam dosedanjih dobitnikov.
Mislim da je še veliko dejavnih ljudi, ki bi si zaslužili tovrstno javno pohvalo.

2

Re: Občinski in drugi javni razpisi

Na občinski spletni strani lahko že nekaj časa vidite delovno verzijo programa Jezernikovih dnevov 2015.

Danes je bil objavljen II. razpis za sofinanciranje javnih prireditev z 1.200€ sredstev in rokom 31.7.
Si drznem pomisliti da zato, ker je marsikatero društvo na prvem razpisu pozabilo prijaviti prireditve.

3

Re: Občinski in drugi javni razpisi

Dobro leto po zadnji spremembi, je občina v javno obravnavo dala osnutka za spremembo statuta (link na PDF) in poslovnika (link na PDF). Rok za pripombe je 8. avgust.
Sicer bi bilo občanom prijazneje pripraviti pregled sprememb, kot da se prebijamo čez 2 x 38 strani pravniškega jezika, kjer se ti marsikaj lahko skrije smile

4

Re: Občinski in drugi javni razpisi

Na občinski spletni strani je bil danes objavljen razpis za zasedbo prostega uradniškega delovnega mesta za nedoločen čas: Svetovalec za finance, računovodstvo, turizem, gospodarstvo in kmetijstvo. Rok za prijavo je 8 dni.
http://www.lovrenc.si/informacije-1/raz … za-finance

5 Nazadnje urejal Rookoo (20.07.2015 12:53)

Re: Občinski in drugi javni razpisi

Anžej je napisal:

Na občinski spletni strani je bil danes objavljen razpis za zasedbo prostega uradniškega delovnega mesta za nedoločen čas: Svetovalec za finance, računovodstvo, turizem, gospodarstvo in kmetijstvo. Rok za prijavo je 8 dni.
http://www.lovrenc.si/informacije-1/raz … za-finance

Še en razpis, kjer se že vnaprej ve koga se bo zaposlilo. Še naprej se troši občinski denar za nepotrebna delovna mesta.

Re: Občinski in drugi javni razpisi

Rookoo,

kr z besedo na dan. Povej komu je razpis namenjen, da bomo v primeru, da dotična oseba res dobi službo vsi vedeli, da je razpis zares bil prirejen.

Vse po papirih, nič po pameti! smile

7

Re: Občinski in drugi javni razpisi

- 3 leta in 7 mesecev izkušenj smile (Ne me hecat, odkod takšen izračun? Kaj, 3 leta in 6 mesecev je premalo?)
- Znanje uradnega jezika? Še za čistilko je pogoj znanje vsaj enega tujega jezika?! Juhu za turizem!!!
Po mojem predvidevanju je razpis namenjen kot podaljšanje delovnega razmerja delavki, ki je že zaposlena na tem področju. Nagrada za vestno in prizadevno delo.
Ni struja nam ništa ne može smile

8

Re: Občinski in drugi javni razpisi

Helena je napisal:

- 3 leta in 7 mesecev izkušenj smile (Ne me hecat, odkod takšen izračun? Kaj, 3 leta in 6 mesecev je premalo?)
- Znanje uradnega jezika? Še za čistilko je pogoj znanje vsaj enega tujega jezika?! Juhu za turizem!!!
Po mojem predvidevanju je razpis namenjen kot podaljšanje delovnega razmerja delavki, ki je že zaposlena na tem področju. Nagrada za vestno in prizadevno delo.
Ni struja nam ništa ne može smile

Imaš prav :-)

9

Re: Občinski in drugi javni razpisi

Nekak sem spregledal objavo osnutka Odloka o organizaciji in nalogah Občinske uprave. Razpis, direktni link, priloga 1, organigram OU.

Mislim pa da gre tu za večje spremembe v delu občinske uprave in zadeva ne bi smela neopažena (beri: biti zgolj po volji enega človeka) mimo.

10 Nazadnje urejal Rookoo (21.07.2015 11:45)

Re: Občinski in drugi javni razpisi

Anžej je napisal:

Nekak sem spregledal objavo osnutka Odloka o organizaciji in nalogah Občinske uprave. Razpis, direktni link, priloga 1, organigram OU.

Mislim pa da gre tu za večje spremembe v delu občinske uprave in zadeva ne bi smela neopažena (beri: biti zgolj po volji enega človeka) mimo.

Najboljši je 22. člen.

22.
člen
(izvajanje nalog občinske uprave izven organov občinske uprave)
(1) Naloge notranje revizije, zaščite in reševanja ter naloge vezane na župana se izvajajo izven
organov občinske uprave.
(2) Javni uslužbenci, ki izvajajo naloge iz prvega odstavka tega člena, so za zakonitost in kvaliteto
svojega dela odgovorni neposredno županu.
(3)  Za  izvajanje  nalog  vezanih  na  župana  se  ustanovi  Kabinet  župana,  ki  opravlja  naloge,  ki  se
nanašajo zlasti na: svetovalne, strokovne in organizacijske zadeve za potrebe župana, delovanje občinskega sveta in drugih organov občine, načrtovanje, organizacijo in izvedbo protokola ter prireditev, ki so občinskega značaja,
zagotavljanje  celostne  podobe  občine  ter  načrtovanje  in  koordiniranje  promocijske  politike občine, medobčinsko in mednarodno sodelovanje, odnose z javnostmi ter tehnično administrativne naloge ter druge zadeve s svojega delovnega področja.
(6)  V  kabinetu  župana  se  lahko  določijo  tudi  delovna  mesta  za  določen  čas  vezana  na  mandat
župana.

Županov kabinet? A je sploh potrebno komentirat?

11

Re: Občinski in drugi javni razpisi

Povsem na mestu je vprašanje, če je glede na število zaposlenih v občinski upravi Občine Lovrenc na Pohorju sploh finančno ter strokovno smotrno ustanavljati notranje organizacijske enote občinske uprave, ki so značilne za večje občinske uprave mestnih občin. Pa župan tako majhne občine kot je naša - res potrebuje nujno svoj kabinet s toliko in toliko zaposlenimi?

Logičen zaključek: prvi vtis je, da je namen osnutka (z veliko verjetnostjo) predvsem pripraviti pravno podlago za novo zaposlovanje v občinski upravi (širitev občinske uprave - sistemiziranje novih delovnih mest vodij referatov in drugih notranjih organizacijskih enot uprave).

In podana je tudi pravna podlaga za naročanje zunanjih svetovalnih storitev.

Kako vodstvo občine to strokovno opravičuje? In - so v proračunu za ta namen predvidena sredstva - in če so, kolikšna so?

Zadnjo besedo bo vsekakor imel občinski svet. Nekateri sedanji svetniki so pred volitvami ostro nasprotovali širitvam občinske uprave.

12

Re: Občinski in drugi javni razpisi

nedoločen čas...

http://www.ess.gov.si/iskalci_zaposlitv … PD=2049947

13

Re: Občinski in drugi javni razpisi

Računalniška znanja: delo s preglednicami - osnovno

Worda pa ni potrebno poznati?

Re: Občinski in drugi javni razpisi

Delovne izkušnje:    3 leta, 7 mes

Prirejeno za...

Re: Občinski in drugi javni razpisi

vpeter je napisal:

Računalniška znanja: delo s preglednicami - osnovno

Worda pa ni potrebno poznati?

preglednice so glavne, word je že napredno znanje tongue

16

Re: Občinski in drugi javni razpisi

Dreamboxer je napisal:
Delovne izkušnje:    3 leta, 7 mes

Prirejeno za...

No, če bi prebrali razpis, piše da zadostuje tudi (točno) 3 leta delovnih izkušenj če ima kandidat univerzitetno izobrazbo.

Sicer pa pogrešam za takšno delovno mesto tudi veščine urejanja spletnih strani, priprave promocijskih gradiv, komunikacije (z mediji, društvi), izkušnje iz analiziranja (in priprave strategij), planiranju in pridobivanju (EU) sredstev... pa seveda dokazila o tovrstnih dosedanjih izkušnjah ter delovnih uspehih.

17

Re: Občinski in drugi javni razpisi

Itak imajo že nekoga svojega, kot vedno.

18 Nazadnje urejal Pohorc (23.07.2015 17:58)

Re: Občinski in drugi javni razpisi

1. Najprej je treba narediti strategijo gospodarskega in splošnega družbenega razvoja!

2. Strategija gospodarskega razvoja ni prosti spis, v katerem bo vsakdo poljubno sral, kaj mu pride na pamet!

3. Vsaka strategija mora izhajati iz zatečenega stanja, brez romantičnega zatekanja v preteklost (»bili smo klimatsko zdravilišče«), upoštevati mora dejanske potrebe in želje občanov!

4. Dejanske potrebe in želje občanov se ugotovijo, če jih povprašate, kaj želijo! (ti postopki »skeniranja« javnega mnenja niso tako enostavni, vsekakor pa je potrebno najprej dobiti »kritično maso« na katero se bo orientirala želena strategija)

5. Za ugotavljanje javnega mnenja so potrebni zelo demokratični postopki: javne tribune, zbori krajanov, zbiranje pobud, šele na koncu ankete.

6. Pripravljeno morate imeti tudi posebno skupino, odbor, karkoli že, ki bo na osnovi javnega mnenja in dejanskih zmožnosti izdelal strategijo razvoja. Ne gre drugače, kot da to skupino imenuje in potrdi občinski svet. Vsekakor pa morajo biti naloge tega telesa predmetno in časovno zelo natančno določene. To telo mora določiti cilje, za katere tudi samo odgovarja, če ne drugače,  »samo moralno«. 
Strategijo razvoja dokončno potrdi občinski svet.

7. Potem pa določite referenta, ki bo za vse to skrbel in koordiniral z vrha, pri čemer ga zavezujejo zastavljeni cilji. Sam je za ves potek in organizacijo najbolj odgovoren (saj je plačan!), če večine zastavljenih nalog ne uresničuje, pač ugotovite, da ni primeren za opravljanje tega delovnega mesta.

8. Vse to se lahko spreminja, samo nekaj mora bit jasno: potrebe in želje skupnosti določajo ljudje, ki v njej živijo, občinska oblast in uprava pa jih je dolžna uresničevati!

Tega, da trenutna občinska oblast nima nobenih dolgoročnih strategij, ni potrebno posebno naglašati! Zato nima nobene moralne pravice, da nastavlja referente, ki ne bodo služili ničemur!

Lahko ima pravne utemeljitve, vendar se je že tolikokrat izkazalo, med pravom in resničnim življenjem, predvsem pa resnico, so velike razlike!

19 Nazadnje urejal ProfesorHubert (23.07.2015 19:01)

Re: Občinski in drugi javni razpisi

Da ne boste ugibali, za katero osebo gre, vas bom rešil te muke. Razpis je namenjen županovi ljubljenki, Mojci Kristl. Do sedaj je bila zaposlena za določen deloven čas, in so ji sproti podaljševali pogodbo. Ker pa je začela kazati izjemne rezultate, se je župan odločil, da jo zaposli za nedoločen čas.

Lep pozdrav.
H.

20

Re: Občinski in drugi javni razpisi

Izjemne rezultate??Kje pa so? V povojih? Finančni rezultati??Računovodski? Turizem?Nisem srečala koga, razen nekaj kolesarjev, so se mimo peljali in kupili v samopostrežni vodo. In vse to lahko dela ena oseba??? Kaj pa je pol delal župan, pa računovodja? Kaj so komu škodili "pasji dnevi" al kaj.