1

Tema: Brezplačno na www.salsacongress.info

Ker je tudi naš Plesni klub soorganizator

www.salsacongress.info

smo dobili nekaj brezplačnih vstopnic.

Vsi zainteresirani se naj javijo na : news@salsacongress.info s pripisom občan občine Lovrenc

Pogoj je stalno bivališče v občini Lovrenc na Pohorju kar bo treba dokazati z osebnim dokumentom.