1 Nazadnje urejal KRANJC (31.07.2017 14:44)

Tema: Zaposlovanje v občini

Ob imenovanju v.d. direktorice občinske uprave g. Sonje Kukovec Stajan sem o njenem strokovnem delu na občini Ruše našel naslednje (Vir: skrajšan zapisnik 15. redne seje Komisije za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja občine Ruše z dne 22. 9. 2016).

"AD/8

IZDAJA MNENJA K IMENOVANJU DIREKTORJA CENTRA ZA SOCIALNO DELO RUŠE

Predsedujoča je podala uvodno obrazložitev k tej točki. Med drugim je povedala, da je Irena Sonja Kukovec Stajan do leta 2012 opravljala dela podsekretarke za družbene dejavnosti in kadrovske zadeve v Občinski upravi Občine Ruše. Zaradi hujše kršitve pogodbenih in drugih obveznosti iz delovnega razmerja, storjene naklepoma ali iz hude malomarnosti po 31. , 33. in 35. členu Zakona o delovnih razmerjih, ji je bila pogodba o zaposlitvi izredno odpovedana. Da je bila izredna odpoved delovnega razmerja zakonita oziroma, da je uslužbenkino ravnanje nedvomno predstavljalo kršitev obveznosti iz delovnega razmerja, je potrdilo tudi Delovno sodišče v Mariboru, kakor tudi Višje delovno in socialno sodišče ter Vrhovno sodišče v Ljubljani."

Komentar o zaposlovanju strokovnega kadra mislim, da ni potreben.


E-vir: https://ruse.si/fileadmin/user_upload/Z … 9_2016.pdf

Re: Zaposlovanje v občini

Prav nenavadno je, kako se odvijajo stvari na naši občini. Ob izjavi župana na zadnji seji občinskega sveta , da nihče od prijavljenih, vključno z mano, ne izpolnjuje pogojev za zasedbo delovnega mesta direktorja občinske uprave, pa vseeno zaposli nekoga, katerega ime je očitno tudi za občinske svetnike nepomembno, saj ga nihče ne želi izvedet. Res je, da grehi iz preteklosti naj ne bi pomenili pokore za v bodoče, pa vendar, mar resnično v Lovrencu ne premoremo osebe, ki bi zadostila zahtevam nešega občinskega vodstva. Imenovanje direktorja OU je v domeni župana in samo upam, da se je pravilno odločil, tako kot veliko krat do sedaj.