1

Tema: Hišna in ledinska imena

V Lovrencu poznamo veliko domačih imen kmetij in hiš ter poimenovanj travnikov in drugih lokacij po gozdovih.
Na spletni karti https://lovrencan.si/hisna-ledinska-imena.php sem iz različnih virov zbral okoli 500 takšnih imen.
Viri: Maksi v svojih objavah v Klepetalnici, lovci, prispevek o mlinih in žagah na lovrenškem, franciscejski kataster in številni Lovrenčani

Kar seznam gotovo ni popoln, imena so zapisana po posluhu, nekatere hiše imajo več imen, manjka najbrž še kar nekaj ledinskih imen...bi vas povabil na javno debato o tem - v ponedeljek, 6. 3. ob 18. uri v prireditveni center, kjer bomo skupaj na interaktivni karti pregledali in dopolnili ta zanimiv pregled naše občine.
Lahko pa seveda tudi tukaj kaj napišete.

https://shramba.lovrenc.net/anzej/klepet/LovrenskaHisnaLedinskaImena.jpg