1

Tema: Priimek Jeromel

Pozdravljeni,

lepo bi vas prosil za pomoč. Raziskujem izvor priimka Jeromel. Ugotavljam, da se je priimek (sicer v obliki Jerombel ali Jerombl) pojavljal v Lovrencu na Pohorju že okoli 1660 (po podatkih iz matičnih knjig). Zasledim ga tudi v Ruški kroniki (dijak s priimkom Jeromel iz Lovrenca, leta 1707). V trgu je bila hiša p.d. Jeromel (kasneje Schintler). Pri najstarejšem zapisu v matični knjigi piše Jeromel seu Pušnik. Morda kdo ve, kjer je to bilo in kdo bi bil tržan Jeromel. Moj najstareši znani prednik Luka Jeromel je bil rojen leta 1711. Živel je v Mislinji (župnija Valdek), rojstnega kraja nimam, mislim pa, da je bil njegov oče iz Lovrenca (ta priimek je tam obstajal že takrat, v Mislinji pa ne).

Najlepše se vam zahvaljujem in vas lepo pozdravljam