1

Tema: Krajevni urad Lovrenc ne bo deloval čez poletje

Na http://www.upravneenote.gov.si/ruse/spl … 349f172db/ piše, da od 20. 6. do 2. 9. 2016 v Lovrencu in Selnici ne bo uradnih ur krajevnega urada. Storitve lahko opravite v Rušah ali kateri drugi upravni enoti.